Práce na doma, práce z domu: Pracovní možnosti

Práce na doma je moderním způsobem výdělku a patří mezi vyhledávané alternativní pracovní úvazky. Pracovat z domu můžete na živnostenský list ale i například na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). V každém případě se na vás vztahují všechna ustanovení ze zákoníku práce ČR. Pracovat z domova můžete pracovat prakticky na všechny typy pracovních smluv, tedy i na HPP.

Pokud se týká přestávek, u práce z domu obvykle platí pružná pracovní doba, takže si přestávky můžete naplánovat dle vaší chuti v mezích stanovených zaměstnavatelem (např. je stanoveno, že od 9 do 12 hodin musíte být k dispozici a zbytek pracovní doby si určujete sám nebo sama. Záleží opravdu na individuálních smluvních podmínkách mezi vámi a zaměstnavatelem.

Výjimkou nejsou ani práce, kde je zaměstnavatelem stanoven termín, časový úsek, za který byste měli odevzat hotovou práci a je jen a jen na vás jestli budete pracovat ve dne, v noci apod.

Jak najít práci na doma?

Je dobré řídit se těmito základními postupy. Ověřte si danou firmu v obchodním rejstříku pokud zaměstnávají více osob, vyžádejte si od nich klidně i referenci. Dbejte na řádně podepsanou smlouvu – smlouvu o dílo, smlouvu o pracovní činnosti a dbejte na to, aby smlouva měla všechny potřebné náležitosti včetně stanovené odměny za vykonanou práci, v hodinové sazbě atd. Sledujte úroveň komunikace firmy s vámi. Bohužel i když si budete dávat velký pozor, nikdo a nic vám nezaručí úspěch v každém případě.

Při hledání kvalitní práce z domova vám přejeme hodně štěstí.

Propagace
Nezaměstnanost v Ostravě
Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností. Pokud jste zde hledali práci, jistě setkali jste se s nedostatkem volných pracovních míst v regionu.